Produkcia | Dajvo

Produkcia

KOMPLEXNÉ SLUŽBY od návrhu po finálny produkt

Výroba pokrýva dopyt odberateľov pôsobiacich v automobilovom, strojárskom, potravinárskom odvetví, hydraulike, motosport, a.i., ale tiež odberateľov, ktorých podnikateľská činnosť je zameraná na montáž strojov, prístrojov a zariadení. Firma dodáva súčiastky, presné diely, ako aj zložité zostavy v oblasti trieskového obrábania.

Komplexné riadenie výroby zabezpečuje ERP systém CITO Digital, ktorý umožňuje online sledovanie a plánovanie výroby. Výroba je podporovaná vlastnou konštrukciou v programe TOPSOLID Cad/Cam a tým sú vytvorené podmienky aj pre prototypovú výrobu a vývoj nových produktov.

S postupným rozvojom výrobných aktivít sa firma začala orientovať aj na zahraničné trhy Rakúska, Nemecka, Holandska, Belgicka, USA a iné.

 


Kontaktujte nás
Sme pripravení vám
poradiť a pomôcť