Kontrola kvality | Dajvo - strojárska výroba

Kontrola kvality

KVALITU ROBIA DETAILY!

A práve preto je strategickým cieľom našej spoločnosti trvalo a pružne plniť požiadavky zákazníka so zameraním sa na kvalitu produktu. 

Odborne vybavené oddelenie kontroly kvality zabezpečuje v procese výroby nasledovné činnosti:

  • Vstupnú technickú kontrolu kvality
  • Medzioperačnú a námatkovú kontrolu kvality
  • Výstupnú kontrolu kvality pred expedovaním produktov

Proces merania a vyhodnocovania je zabezpečený kalibrovanými meradlami a meracími prístrojmi ako sú:

  • Bežné dielenské meradlá (digitálne posuvné meradlá, mikrometre, dutinomery a iné)
  • Kalibre (valcové kalibre, závitové kalibre, závitové tŕne a kalibračné krúžky, Johansove mierky, a iné prípravky a pomôcky)

Meracie prístroje:

  • Lineárny 2D výškomer Mitutoyo LH-600
  • Drsnomer Mitutoyo SJ410
  • Kontúrograf Mitutoyo CV-2100M4
  • 3D CNC merací stroj Mitutoyo CRYSTA-Apex S574

 

Spolupracujeme so spoločnosťami Mitutoyo, Zeiss, Tauricon, Mahr a inými. Podľa požiadavky zákazníka zabezpečujeme vystavenie meracích protokolov, vzorkovanie dielov s VDA protokolom v slovenskom, nemeckom alebo anglickom jazyku. Kalibrácia, servis a údržba meradiel je zabezpečená Metrologickým poriadkom.

V mesiaci júl 2019 sme úspešne absolvovali certifikačný audit systému kvality v zmysle požiadavky normy ISO 9001. Sme držiteľmi Certifikátu EN ISO 9001:2015  

 


Kontaktujte nás
Sme pripravení vám
poradiť a pomôcť