Zásady používania súborov cookies | Dajvo

Zásady používania súborov cookies

1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Obchodná spoločnosť DAJVO s.r.o., so sídlom Vrchteplá 150, 017 05 Vrchteplá, IČO: 46 826 955, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 26856/R (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) využíva na svojej webovej stránke www.dajvo.sk (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke.

2. DRUHY SÚBOROV COOKIES NA WEBOVEJ STRÁNKE

Na webovej stránke Prevádzkovateľ využíva výlučne tzv. funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne.

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Prostredníctvom využívania vyššie uvedených súborov cookies neprichádza k spracúvaniu osobných údajov. Prevádzkovateľ na webovej stránke nevyužíva tzv. cookies tretích strán a ani služby, pri ktorých by prichádzalo k prenosu zozbieraných dát do tretích krajín (mimo Európskej únie).

3. PLATNOSŤ

Tieto aktualizované zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 19.04.2022. Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi vopred.

 


Kontaktujte nás
Sme pripravení vám
poradiť a pomôcť