O spoločnosti | Dajvo

O spoločnosti

ŠPECIÁLNA STROJÁRSKA VÝROBA

História firmy DAJVO sa spája s rokom 2008, keď majiteľ firmy začal podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba. Vďaka dobrej spolupráci s partnermi a pribúdajúcimi zákazkami transferoval na sro. Postupne sa rozširovali výrobné kapacity, personálne obsadenie, investovalo sa do rekonštrukcie priestorov, nových softvérov, meracích zariadení a marketingu.

Rýchly rast firmy znova vyvolal potrebu po väčších a modernejších priestoroch. Z tohto dôvodu boli prenajaté nové priestory, v ktorých momentálne prebieha uskladnenie a delenie materiálu. V roku 2023 došlo k ich odkúpeniu a v súčasnosti sa realizuje výstavba novej haly. Umiestnenie výroby a administratívy do nových a moderných priestorov bude významným míľnikom a firme umožní ďaľší rozvoj a naplnenie potrieb zákazníkov. Investície a modernizácie výrobných zariadení s cieľom skracovať výrobné časy, zvyšovať kvalitu produkcie a efektivitu, sú firemnou prioritou.

Strategickým cieľom spoločnosti je trvalo a pružne plniť požiadavky zákazníka so zameraním sa na kvalitu produktu. Procesy a činnosti sú riadené tak, aby sa čo najefektívnejšie a systematicky budovala konkurencieschopnosť spoločnosti. 

Víziou spoločnosti je z pôvodne menšej firmy vybudovanie silnej a stabilnej spoločnosti, ktorá sa svojim výrobným programom a vlastnou produkciou pevne zaradí medzi pokračovateľov strojárskej tradície na Považí.


Kontaktujte nás
Sme pripravení vám
poradiť a pomôcť